Menu

Publicaties

Justitiepastoraat

 • Hoop in de bajes. Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat. (Nijmegen 2018 vol. 12)
 • Niet storen? Zielzorg bij justitie in borderline times (Nijmegen 2017)
 • Onze manier van straffen. Essays van geestelijke verzorgers bij justitie (Nijmegen 2017)
 • Koorddansen. Ethische vragen in justitiële inrichtingen (Nijmegen 2016)
 • For Justice and Mercy: International Reflections on Prison Chaplaincy (Nijmegen 2016)
 • Een heilige en veilige plek. Vrijplaats en spiritualiteit in de geestelijke verzorging bij justitie (Nijmegen 2015)
 • Justitiële verkenningen. Mensbeelden in het strafrecht (Co redactie CJP, Den Haag 2015)
 • Lost in Translation. De (ex)gedetineerde in de participatiesamenleving (Nijmegen 2014)
 • Grensverkeer. De meerstemmigheid van de geestelijk verzorger bij justitie (Nijmegen 2013)
 • Hoe te reageren op misdaad?. Op zoek naar de hedendaagse betekenis vanpreventie, vergeling en herstel ( Co redactie CJP, Den Haag 2013)
 • ‘Graag een normaal gesprek’, Geestelijk verzorgers aan het werk met gedetineerden (Nijmegen 2012)

Defensie

Zorg

 • 2017 Dutch Case Studies Project: A description and theoretical explanation of the format and procedures, Health and Social Care Chaplaincy.
 • 2017  Case Study Moral Injury: Format Dutch Case Studies Project’, Health and Social Care Chaplaincy.
 • 2017 Wat niet weg is is gezien. Religie en levensbeschouwing in publieke instellingen, Religie & Samenleving.
 • 2014 In het oog in het hart. Geestelijke verzorging 2.1. Nijmegen: Valkhof Pers.
 • 2013 Spirituele coping bij longkankerpatiënten. Eindhoven: in eigen beheer.

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing