Menu

Opleiding GV

Theologie is een veelzijdige wetenschap die uitstekende beroepsperspectieven biedt. Als afgestudeerd theoloog kun je een breed scala aan beroepen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld geestelijk verzorger in een ziekenhuis, de gevangenis of het leger. Je kunt theologie studeren aan de TST of de PThU, bij beide universiteiten word je opgeleid tot geestelijk verzorger met een kerkelijke zending (Protestant of Katholiek).

Tilburg University
‘We zijn blij met jullie studenten’, krijgen onze stagebegeleiders vaak te horen. Met de beroepsgerichte master Theologie aan de TST bereid je je namelijk grondig voor om een professionele rol van betekenis te spelen voor mensen die behoefte hebben aan spirituele oriëntatie of ondersteuning. In het tweede jaar loop je stage: zo ervaar je het toekomstige werkveld in de praktijk en je krijgt intensieve begeleiding vanuit de opleiding om een expert te worden op je vakgebied. Na je master kun je, afhankelijk van het gekozen uitstroomprofiel, aan de slag als geestelijk verzorger of als pastoraal werker. Verdiep je in verschillende theologische en aanverwante academische disciplines, zoals filosofie en sociale wetenschappen; volg beroepsgerichte vakken; loop stage en bekroon je studie met een masterthesis. Je studeert Theologie op de campus in Tilburg en in de binnenstad van Utrecht. Het is ook mogelijk om in deeltijd te studeren.

Master Christianity and Society. Leer hoe het christendom de politiek, economie, het rechtssysteem en andere wereldreligies beïnvloedt; terwijl je tegelijkertijd leert om kritisch na te denken over de plaats die het christendom inneemt in het publieke domein en de spanningen die ontstaan in de dialoog met de (post)moderne samenleving en met (wereld)religies. De focus ligt op het verbinden van theologische en religieuze bronnen uit het verleden met actuele socio-economische en politieke kwesties. De master Christianity and Society kun je ook in deeltijd volgen. Kijk hier een filmpje over de master.

PThU
“Er verandert zoveel in de wereld. We hebben goed opgeleide theologen nodig.” De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. Theologie studeren aan de PThU betekent dat je de theologie van binnen en van buiten leert kennen. Je onderzoekt de Bijbelse bronnen, bestudeert de tradities van het christelijk geloof en kijkt hoe mensen hun geloof leven en beleven.

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing