Menu

Eerstelijns GV

Steeds meer mensen krijgen te maken met progressieve aandoeningen waaraan zij op termijn zullen overlijden. Naast een grote en urgente maatschappelijke impact hebben deze aandoeningen op individueel vlak een grote invloed op de kwaliteit van leven. Het gaat om zingevingsvragen als: Wat is de zin van dit alles? Hoe kom ik in het reine met mijn naderend levenseinde? Is er meer dan ik kan zien? Waar geloof ik wel of niet meer in? Omdat de palliatieve fase bij verschillende progressieve aandoeningen verschillend verloopt, vraagt de benadering van deze vragen een gepersonaliseerde aanpak, die rekening houdt met het ziekteverloop in de relatie tot zijn/haar levensverhaal. In zorginstellingen zijn geestelijk verzorgers beschikbaar om over deze vragen in gesprek te gaan.

Mensen met een progressieve aandoening wonen tegenwoordig steeds langer thuis en overlijden vaak buiten een instelling, waar geestelijke verzorging niet of nauwelijks beschikbaar is. Daar komt bij dat levensovertuigingen van patiënten, hun naasten en zorgverleners niet meer eenvoudig in te delen zijn volgens klassieke kerkelijke of religieuze oriëntaties. Er is sprake van een grote veelkleurigheid en diversiteit op dit gebied. Dit betekent dat ook geestelijke verzorging zelf moet aansluiten op een diversiteit van existentiële behoeften bij patiënten en naasten, terwijl niet altijd duidelijk is hoe dat op een goede manier kan. Binnen verschillende Netwerken Palliatieve Zorg is aanbod van geestelijke verzorging ontwikkeld. Daarnaast zijn in de voorbije jaren een aantal veelbelovende en doeltreffende methodieken van geestelijke verzorging ontwikkeld.

Deze modellen gaan uit van een narratief paradigma: ze zijn gericht op het werken met het levensverhaal, het onderzoeken wat in dit levensverhaal van ultiem belang is, het narratief werken met hoop, en het bevorderen van de dialoog over existentiële vragen vanuit verschillende levensbeschouwelijke of religieuze uitgangspunten.

De vraagstelling van dit project is drievoudig:

  1. Wat zijn goede interventies of methoden van geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg, en hoe kunnen deze interventies worden geïmplementeerd?
  2. Wat zijn belemmerende en helpende factoren voor een goede implementatie van geestelijke verzorging in de eerstelijns palliatieve zorg?
  3. Wat is het effect van een deze interventies op de kwaliteit van leven voor patiënten en mantelzorgers?

Lees hier een interview met drie PLOEG-project leiders en klik hier voor het informatie over ons project op de website van ZonMW.

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing