Menu

Publicaties CSP

Zie hieronder een selectie van artikelen die gepubliceerd zijn rondom het Case Studies Project. Het eerste artikel vormt een meer algemene beschrijving van het project en het projectformat; de andere artikelen zijn allemaal beschrijvingen van case-studies. Door ze hier gratis toegankelijk te maken willen we andere onderzoekers in staat te stellen om van onze data gebruik te maken.

 • M. Walton & J.W.G. Körver (2017). ‘Dutch Case Studies Project in Chaplaincy Care. A Description and Theoretical Explanation of the Format and Procedures. Health and Social Care Chaplaincy 5.2, 257-280. <download>
 • A.L. van Loenen, J.W.G. Körver & M.N. Walton (2017). Case Study of ‘moral injury’: Format Dutch Case Studies Project, Health and Social Care Chaplaincy 5.2, 281-296. <download>
 • Guus van Loenen (2018). Casus: het zwijgen voorbij. In idem, Het lijkt sprekend. Religie in de spiegel van zingeving (pp. 209-226). Kampen: Uitgeverij van Warven. <download>
 • Jowien van der Zaag, Sjaak Körver en Martin Walton (2019). Energie én bezieling. Geestelijke verzorging en oncologische revalidatie. Handelingen 2, 27-31. <download> , klik hier voor een link naar het complete nummer over case studies.
 • Gertjan Jorissen, Carmen Schuhmann, Theo Pleizier, Jacques Körver en Martin Walton (2019). Je kunt een mens uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit een mens. Handelingen 2, 33-37. <download> , klik hier voor een link naar het complete nummer
 • Joke Zuidema, Martin Walton en Sjaak Körver (2019). Wordt vervolgd. Een ritueel in de herhaling bij dementie. Tijdschrift voor geestelijke verzorging 22:95, 48-53. <download>
 • Monique van Hoof, Hanneke Muthert, Sjaak Körver en Martin Walton (2019). Afspraak is afspraak!? Morele counseling bij een levensbedreigend dilemma. Tijdschrift voor geestelijke verzorging 22:94, 36-40. <download>
 • Hilde Boekeloo, Sjaak Körver en Martin Walton (2019). Als het stormt. Geestelijke verzorging als zoektocht naar basiswaarden in tijden van onrust. Tijdschrift voor geestelijke verzorging 22:96, 24-28. <download>
 • Marie-José van Bolhuis en Hanneke Muthert; Sjaak Körver en Martin Walton (2020). Dus toch exposure? Geestelijke zorg bij het leren leven met angst voor de dood. Tijdschrift voor geestelijke verzorging 23:98, 50-55. <download>
 • Reijer J. de Vries, Marja Went, Martin van Hemert, Soerish Jaggan, Geerhard Kloppenburg (2020). With an Open Mind for the Unexpected. Prison Chaplaincy: a Case Study. In Renske Kruizinga, Jacques Körver, Niels den Toom, Martin Walton, Martijn Stoutjesdijk (eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism (pp. 137-146). Utrecht: Eburon. <download>
 • Tjeerd van der Meer (2020). Is MacDonald’s Freedom? In Renske Kruizinga, Jacques Körver, Niels den Toom, Martin Walton, Martijn Stoutjesdijk (eds.), Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism (pp. 147-152). Utrecht: Eburon. <download>
 • Sujin Rosie (2020). “Geestelijke verzorging bij justitie en in ziekenhuizen. Eenheid in verscheidenheid ondanks verscheidene eenheden?” Bachelor Thesis, Tilburg University. <download>
 • Ramon Goosen (2020). “Geestelijke verzorging volgens plan. De verhouding tussen relationele grondhouding en de concrete doelgerichtheid in de beroepspraktijk van geestelijke verzorgers in een ziekenhuiscontext.” Master Thesis, Tilburg University. <download>
 • Niels den Toom en Caroliene van Waveren Hogervorst (2020). Meerstemmig Geestelijke verzorging vandaag vanuit zes perspectieven. Tijdschrift voor geestelijke verzorging 23:100, 4-7.
 • Jack de Groot (2020). Hoezo saai? Juist heel divers! Tijdschrift voor geestelijke verzorging 23:100, 8-13.
 • Hanneke Muthert (2020). Geestelijke zorg binnen ggz-casestudy’s. Een trektocht met uit- en inzichten. Tijdschrift voor geestelijke verzorging 23:100, 18-23.
 • Carmen Schuhmann en Theo Pleizier (2020). Geestelijke verzorging bij defensie. Onder militairen en tussen mensen. Tijdschrift voor geestelijke verzorging 23:100, 30-35.
 • Reijer de Vries (2020). De kleine goedheid van een normaal gesprek. Ervaringen en leermomenten in de onderzoekgemeenschap justitie. Tijdschrift voor geestelijke verzorging 23:100, 40-45.
 • Sjaak Körver (2020). Voorbij het taboe van doelgerichtheid. Met professionele intuïtie op zoek naar de ziel in het ziekenhuis. Tijdschrift voor geestelijke verzorging 23:100, 50-55.
 • Sujin Rosie en Sjaak Körver (2021). Geestelijke verzorging bij justitie en in ziekenhuizen. Appels met peren vergelijken? Tijdschrift voor geestelijke verzorging 24: 103, 42-47. <download>
 • Marieke Termeer, Martin Walton en Sjaak Körver (2021). Kerk voor Cor. Anders kijken met video-interactiebegeleiding. Tijdschrift voor geestelijke verzorging 24: 103, 54-59. <download>

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing