Menu

Case Studies Project

Wat doen geestelijk verzorgers, om welke redenen en met welk doel? Het Nederlandse Case Studies Project (CSP) in Chaplaincy Care werd in 2016 gelanceerd en zal worden voortgezet voor een periode van vier jaar. Het doel is om case studies die kunnen helpen bij het identificeren van goede praktijken in de geestelijke verzorging op te schrijven en te evalueren. Kenmerkend is het gebruik van een vastgesteld format en consensusvorming in onderzoeksgemeenschappen (OG’s).

Het format gaat in op de invloed van theorie en de religieuze positie op het zorgproces, de identificatie van verifieerbare resultaten en feedback van de cliënt en andere zorgverleners. De OG’s volgen een waarderende en evaluatieve procedure om theorie te expliciteren, kritieke kwesties te verduidelijken en criteria voor goede praktijken te ontwikkelen.

Momenteel zijn er zes OG’s actief, waarvan er vijf bestaan ​​uit geestelijk verzorgers uit een specifiek werkveld: algemene ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg, defensie en justitie en één gemengde groep: revalidatie, eerstelijnszorg, jeugdzorg enz. Elke OG wordt geleid door een of twee academische onderzoeker. In totaal zijn er meer dan 50 geestelijk verzorgers en 10 academische onderzoekers onderdeel van het project. Martin Walton en Sjaak Körver zijn de coördinatoren en Renske Kruizinga is de ondersteunend onderzoeker. Niels den Toom onderzoekt de praktijk van het case study project en wat dit betekent voor de deelnemende geestelijk verzorgers.

Zie voor publicaties van het Case Studies Project onder het kopje publicaties.

© 2019 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing