Menu

Justitie

Defensie

Zorg

Eerste lijn

Ethiek

In bepaalde instellingen spelen ethische vragen waar de geestelijk verzorgers kunnen proberen te helpen om een open en eerlijk gesprek erover te voeren.

Ethiek

Esthetiek

Esthetiek gaat over schoonheid en kunst die we aantreffen in de praktijken van geestelijk verzorgers. Dat kan gaan over eeuwen oude rituelen.

Esthetiek

Identiteit

Hoe belangrijk is de religieuze identiteit van de geestelijk verzorger? Wat zegt dit over de zorg die geleverd wordt aan patienten of clienten?

Identiteit

Werken aan herstel

Werken aan herstel gaat over verlies en rouw, daar hebben veel geestelijk verzorgers dagelijks mee te maken in hun werk. In alle werkvelden komt het naar voren.

Werken aan herstel

Professionalisering

Al bij de start van het beroep van geestelijk verzorger zijn er ideeën over wat de professionele identiteit zou moeten zijn, of welke vaardigheden hiertoe behoren.

Professionalisering

Religie en geweld

Hoe moeten we de complexe relatie tussen religie en geweld begrijpen, en kunnen de religies een weg vinden uit conflicten en bijdragen aan vrede of aan het voorkomen van geweld?

Religie en geweld

Kerk en staat

Op welke manier kan de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst gehandhaafd worden in een maatschappij die multireligieus wordt? Hoe zit dit bij geestelijk verzorgers?

Kerk en staat

Moral injury

Het thema van moral injury zien we vooral terug in de krijgsmacht en justitie, dit kan zijn bij veteranen en daders of slachtoffers van bepaalde misdrijven die ze plegen.

Moral injury

Taal

De taal die geestelijk verzorgers hanteren is soms een andere taal dan die van beleidmakers, artsen of leidinggevenden. Taal is een belangrijk onderdeel van geestelijke verzorging.

Taal

Spiritualiteit

Het begrip geestelijke verzorging is niet voor iedereen eenduidig, in Nederland wordt de term ‘spiritueel’ vaak een stoffig of wazige weerklank heeft. Terwijl in de VS de term heel gangbaar is.

Spiritualiteit

UCGV MASTER NL

UCGV: je beste kennis in geestelijke verzorging

Het vak van de geestelijke verzorging is sterk in beweging: nieuwe inzichten en praktijken ontstaan en vragen om onderzoek en reflectie. UCGV is het platform voor kennis en onderzoek op het gebied van geestelijke verzorging in zorg, justitie, defensie en eerste lijn. Geestelijk verzorgers, studenten en onderzoekers vinden hier de ruimte om zich te verdiepen en verbreden. Van onderwijs tot onderzoek, van netwerk tot werk in de praktijk. Wil je verder? Kom dan ook in beweging en sluit je bij ons aan. UCGV, je beste kennis in geestelijke verzorging.

© 2020 - Alle rechten voorbehouden - UCGV

Website realisatie: Doelbewust Online Marketing